Kontakt e-mail: biuro@angielskirzeszow.com Kontakt telefoniczny: 534 946 444, 534 947 444
  • Rzeszów biuro tłumaczeń

Strony informacyjne

Stronę odwiedzono 5433 razy.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW / FCE, CAE, CPE, TELC/

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH COURSE -  kursy skierowane są do osób chcących uzyskać uznawany w Europie   
  międzynarodowy certyfikat znajomości języka angielskiego
. Powtarzamy i utrwalamy materiał wymagany na egzaminie FCE, CAE, CPE rozwijamy sprawność pisania, rozumienia ze słuchu i płynnego wypowiadania się w języku angielskim. Duży nacisk kładziemy na doskonalenie technik egzaminacyjnych: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio-wizualnymi, ćwiczenie wypowiedzi ustnej, techniki tworzenia wypowiedzi pisemnej. W trakcie kursu uczniowie piszą dwa egzaminy próbne, co pozwala im nabrać pewności siebie przed przystąpieniem do właściwego egzaminu.

- kurs trwa od września do kwietnia i obejmuje 100 godzin lekcyjnych

- zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne